Czym jest intralogistyka?

Logistyka to proces planowania, realizacji i kontroli transportu dóbr (surowce, materiały, gotowe wyroby, informacje). Celem jest uzyskanie jak najwyższej efektywności i sprawności przepływu towarów, a tym samym możliwie wysokiego zysku. Zatem czym jest intralogistyka?

Rodzajów logistyki jest wiele. Jedna z nich to omawiana intralogistyka. Jest to stosunkowo nowe określenie, które z definicji oznacza przepływ materiałów i informacji w obrębie danego przedsiębiorstwa. Zakres działania intralogistyki obejmuje między innymi planowanie rozwiązań, zautomatyzowanie techniki przenośnikowej, zoptymalizowanie sterowania maszynami oraz realizowanie projektów.

Rodzaje intralogistyki

Ze względu na zakres działania intralogistyki można ją podzielić na kilka obszarów:

  • Wewnętrzny przepływ materiałów — odnosi się zarówno do transportu na terenie pojedynczego magazynu, jak i pomiędzy kilkoma magazynami należącymi do tego samego przedsiębiorstwa.
  • Zarządzanie zasobami oraz wymianą informacji — umożliwienie kontroli aktualnego stanu magazynowego, lokalizacja dostępnych zapasów oraz ich uzupełnianie.
  • Zarządzanie magazynem — obejmuje wszystkie operacje logistyczne. Należą do nich między innymi przygotowanie zamówienia, kontrola lokalizacji danych produktów, przyjęcie i wydanie towaru.
  • Niezależnie od rodzaju, intralogistyka znacząco wpływa na całkowity koszt produkcji. Każde przedsiębiorstwo powinno zainwestować czas na zgłębienie tej dziedziny i wcielenie jej w życie firmy.